UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Amedea Academy

Ben je op zoek naar een onderwerp voor je profielwerkstuk? Of voor je wetenschapsstage, een onderzoeksopdracht of een verdiepingsvak? Schrijf je een scriptie of proefschrift en heb je een meelezer nodig? Heb je alleen nog een vaag idee of heb je al een specifieke vraagstelling die betrekking heeft op ethiek in de zorg, filosofie en/of psychiatrie? Ik kan je begeleiden in het uitwerken van een onderzoeksvoorstel, het opzetten, uitvoeren en analyseren van je (kleine) studie en (eventueel) het publiceren van je resultaten. Ik heb ervaring in verschillende vormen van kwalitatief, kwantitatief en conceptueel onderzoek en kan je in contact brengen met de dagelijkse (psychiatrische) zorgpraktijk en actuele morele en filosofische vraagstukken op de werkvloer in de zorg en hulpverlening. Neem contact op voor meer informatie. Soms moet een docent die direct verbonden is aan je opleidingsinstituut als medebegeleider optreden. Neem daarom altijd ook contact op met de betreffende contactpersoon van jouw opleiding.

Ik treed op als tutor voor aios psychiatrie voor de module 'Filosofie, ethiek en levensbeschouwing' op www.psychiatrieonderwijs.nl. Verder zijn scholieren, bachelor- en master-studenten in de filosofie, theologie, humanistiek, geneeskunde, verpleegkunde, verloskunde, sociale wetenschappen, een vergelijkbare opleiding of afstudeerrichting of university college, of post academisch onderwijs welkom in de Amedea Academy.

   

Reactie van een deelnemer: 

"Dank, Andrea, voor jouw medisch-ethische perspectief ten aanzien van mijn thesis over het nemen van ethische beslissingen door tolken NGT (Nederlandse Gebarentaal). Jij hebt mij enorm geholpen met oog voor de structuur van mijn stuk, vanuit jouw kennis over de bredere ethische context. Je hebt waardevolle tips gegeven en voor mij voelt het als een voorproefje, onze samenwerking! Op naar nog meer ethische avonturen :-)."