UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Moreel Beraad

Graag treed ik voor uw team, intervisiegroep, maatschap of ander gezelschap als gespreksleider Moreel Beraad op. In een Moreel Beraad bespreekt u eigen casuïstiek vanuit een morele invalshoek. De resultaten van de bijeenkomst zijn praktisch en concreet.   

Als kader voor het moreel beraad wordt de socratische dialoog of de dilemma-methode gebruikt. Deelnemers brengen zelf een bestaande en recente of actuele casus in. Zowel homogene als multidisciplinaire groepen zijn geschikt voor een moreel beraad. Ervaring is niet nodig. Wilt u behalve een bepaald dilemma bespreken ook werken aan de morele competenties van uzelf en uw team, dan is het aan te bevelen om meerdere sessies moreel beraad over een langere periode in te plannen. Professionals krijgen dan meer ervaring met het herkennen, bespreekbaar maken en het elkaar aanspreken op bepaalde aspecten van morele kwesties, de eigen normen en waarden en hoe die invloed hebben op het dagelijkse werk. Ook krijgen zij meer vaardigheid in het hanteren van lastige situaties die samen kunnen gaan met ethische dilemma’s. Een Moreel Beraad duurt doorgaans anderhalf tot twee uur. De best hanteerbare groepsgrootte is ongeveer 6 tot 12 deelnemers, bij grotere groepen kan gewerkt worden met een binnen- en buitenkring. 
Moreel Beraad is voor vrijwel elke doelgroep binnen en buiten de zorg denkbaar. Vanwege mijn expertise denk ik in eerste instantie aan huisartsen, psychiaters en andere medisch specialisten, aios, psychologen, verpleegkundigen, verloskundigen, fysiotherapeuten en andere paramedici, verzorgenden en alle andere professionals in de zorg en daarbuiten, zoals politie en onderwijs, maar ook advocaten, beleidsmakers en bestuurders. 


Meer informatie over Moreel Beraad leest u in dit artikel in Medisch Contact en op de site van Metamedica