UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Onderwijs

Ik ben beschikbaar als docent op mbo-, hbo- en wo-niveau en voor post-academisch onderwijs. De inhoud kan variëren van medische vakken zoals lichamelijk onderzoek, gespreksvaardigheden en ziekteleer, tot onderwerpen als ethiek, recht in de zorg of filosofie voor hulpverleners. Ook geef ik graag gastcolleges. Ik ben in het bezit van de BKO (basiskwalificatie onderwijs) voor Academische Centra. 


Consultatie

Ik verricht op aanvraag consultaties aan zorgprofessionals en/of teams. Wilt u een casus inhoudelijk bespreken of een patiënt presenteren, neem dan contact op voor meer informatie. Doelgroepen kunnen zijn huisartsen, psychiaters, andere medisch specialisten, aios, psychologen, verpleegkundigen, verloskundigen en andere paramedici.