UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Schrijf een referaat

Veel aios willen in hun opleiding wetenschappelijke activiteiten ontplooien. Dat hoeft helemaal niet meteen een promotie-onderzoek te betreffen, of een wetenschappelijke stage van een half jaar. Een kleiner project, zoals een onderzoek in het kader van het eindreferaat, of het schrijven van een referaat over een internationaal artikel, is ook heel leerzaam. Voor hulp bij dat eerste (eindreferaat) verwijs ik naar de Amedea Academy. Hulp bij dat tweede (referaat) vind je hier.

Ik ontwierp een stappenplan met 5 stappen voor het schrijven voor een referaat. Je kunt dit stappenplan zelf volgen. Je kunt ook met een groep(je) aios samen hier mee aan de slag gaan en één of meerdere keren bij elkaar komen, al dan niet met een tutor, om de voortgang te bespreken. Het doel is om alle deelnemers in de groep een manuscript te laten af ronden dat geschikt is om in te dienen bij de redactie van een Nederlands (vak)tijdschrift. Vanzelfsprekend treed ik graag op als tutor.

Schrijf een referaat
voor aios
referaat schrijven.pdf (198.81KB)
Schrijf een referaat
voor aios
referaat schrijven.pdf (198.81KB)

     
Mogelijk onderwijsprogramma

Voorbereiding zitting 1: de deelnemers doorlopen stap 1, 2 en 3.

Zitting 1: Elke deelnemer legt uit welk artikel gekozen is, geeft een samenvatting en noemt sterke en zwakke punten. Tips, ideeën en feedback worden uitgewisseld. Vervolgens gaan de deelnemers in twee- of drietallen werken aan stap 4 en 5. Aan het eind van de bijeenkomst wordt plenair teruggekoppeld en worden werkpunten geformuleerd voor de afronding. 

Voorbereiding zitting 2: de deelnemers ronden stap 4 en 5 af en sturen het resultaat (een manuscript dat in conceptvorm klaar is om in te dienen bij een redactie) rond per mail. 

Zitting 2 (kan ook per email): de tutor en de deelnemers geven commentaar op de manuscripten.