UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Stand-up college

Een aardige variant op de traditionele voordracht is het stand-up college. Vooraf bespreken we een thema, ik lees me verder in, maar ik bereid geen presentatie voor. Met een flap-over en een paar stiften als ondersteuning ga ik het gesprek aan met uw gezelschap. We inventariseren eerst welke vragen er leven en wat de leerdoelen zouden kunnen zijn. Op basis daarvan houd ik een interactief verhaal, met veel ruimte voor vragen, dialoog en discussie. Het zou best kunnen dat we de bijeenkomst eindigen met een heel ander thema dan waarmee we begonnen. 

Voor zeer gemêleerde gezelschappen is dit een uitstekende werkvorm, omdat ik dicht bij de interesses van het publiek kan blijven en de voorkennis van de deelnemers, hoe beperkt of uitgebreid ook, maximaal kan integreren. Tijdens het stand-up college maak ik gebruik van verschillende onderwijsmethodes en kleinere opdrachten. De inhoud kan variëren van een psychiatrisch-inhoudelijk onderwerp (bijv. 'de bipolaire stoornis') tot een filosofisch-ethische kwestie (bijv. 'vrijheidsbeperking'). Het primaire doel is kennisoverdracht en (wederzijdse) kennisvermeerdering. Het verhogen van de (morele) competenties van de deelnemers is niet een beoogd doel; dat past beter binnen een Moreel Beraad of vaardigheidstraining