UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom bij Amedea!

Amedea is in 2014 opgericht door dr. Andrea Ruissen, psychiater. Zij heeft een achtergrond in zowel de geneeskunde als de wijsbegeerte. In de activiteiten die zij ontplooit onder de naam Amedea kan zij haar interesse in geneeskunde, psychiatrie en zorg enerzijds en (wetenschaps)filosofie en ethiek anderzijds verenigen.

Andrea Ruissen combineert Amedea met haar werk in de psychiatrische patiëntenzorg. 


 

Luister naar een korte voorbeeldpresentatie naar aanleiding van mijn artikel over diagnostiek en classificatie; een geluidsopname van een presentatie van ruim 6 minuten met power point slides. Bij elke 'ping' gaat u door naar de volgende slide.