Ethiek, zorg en scholing

Welkom bij Amedea

Amedea is in 2014 opgericht door dr. Andrea Ruissen, psychiater. Zij heeft een achtergrond in zowel de geneeskunde als de wijsbegeerte. In de activiteiten die zij ontplooit onder de naam Amedea kan zij haar interesse in geneeskunde, psychiatrie en zorg enerzijds en (wetenschaps)filosofie en ethiek anderzijds verenigen.


Zij combineert haar werk voor Amedea met haar werk in de (ziekenhuis)psychiatrische patiëntenzorg.