UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

 

Wetenschappelijke artikelen (peer-reviewed)

Ettema A, Ruissen AM. Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. In: Handboek Psychiatrie en Filosofie (in voorbereiding)

Ruissen AM, Widdershoven GAM, Abma TA, Meynen G, Balkom AJLM van. Competence in obsessive compulsive disorder: comparing patients’ and professionals’ perspectives. In voorbereiding 2018

Ruissen AM, Rothbarth J. Wilsbekwaamheid in een psychiatrisch-chirurgische casus (werktitel). In voorbereiding voor NTvG 2018

Ruissen AM, Verdonk P, Abma TA. Naturalistic Case Study Research (werktitel). In voorbereiding 2018

Ettema E, Ruissen AM. Hoe om te gaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie? Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 2017; 27 (4): 116-121

Ruissen AM. De impasse die ADHD heet. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017; 161: D2102

Widdershoven GAM, Ruissen AM, Balkom AJLM van, Meynen G. Response to Crisp and Sullivan-Bisett. J Med Ethics 2017; 43(6): 382-383

Widdershoven GAM, Ruissen AM, Balkom AJLM van, Meynen G. Competence in chronic mental illness: the relevance of practical wisdom. J Med Ethics 2017; 43(6): 374-378

Ruissen AM. Goede resultaten kortdurende klinische psychotherapie volgens transactionele analyse bij persoonlijkheidsstoornissen.  Tijdschr Psychiatr. 2015; 5: 376 

Ruissen AM. Diagnostiek en classificatie scheiden in de psychiatrie.  Tijdschr Psychiatr. 2014; 56: 523-30

Ruissen AM, Abma T, Meynen G, Balkom AJLM van, Widdershoven GAM. Moving perspectives on competence - a naturalistic case study. Health Care Analysis 2016; 24: 71-85

Ruissen AM, Widdershoven GA, Meynen G, Abma TA, van Balkom AJ. A systematic review of the literature about competence and poor insight. Acta Psychiatr Scand 2012; 125: 103-13

Ruissen A, Meynen G, Widdershoven GA. Perspectieven op wilsbekwaamheid in de psychiatrie: cognitieve functies, emoties en waarden. Tijdschr Psychiatr 2011; 53: 405-14 

Ruissen AM, Widdershoven GAM. Dwang als zorg. Tijdschrift voor Psychiatrie 2010; 11: 798-799

Ruissen AM, Remijnse PL. Persoonlijkheidsstoornis kan in aanwezigheid van depressieve stoornis gediagnosticeerd worden. TvP 2011; 5: 311 – 313 

Ruissen AM, Tilburg van W. Antipathie moet! Een pleidooi voor de ontmythologisering van de arts-patient relatie. TGE 2011; 1(21), 3-9 

Ruissen AM, Schaik AM van, Beijnen JH. Clozapinegebruik en abrupt stoppen met roken; een potentieel levensbedreigende combinatie. Tijdschr Psychiatr 2009; 9: 699-703  

Ruissen AM. Het placebo-effect: nep of echt? Tijdschr Psychiatr 2009; 3: 195-196  

Ruissen AM. Wilsbekwaamheid bij klinische psychiatrische patiënten. Tijdschr Psychiatr 2009; 6: 417-418 

Hoofdstukken in boeken

Ettema EJ, Ruissen AM. Hulp bij zelfdoding en euthanasie in de psychiatrie (werktitel). In: Psychiatrie en Filosofie II. Meynen G, Denys D (red). Verwacht: 2018

Vinkers C, Ruissen AM. Wilsbekwaamheid (werktitel). In: Leerboek Acute Geneeskunde. Verwacht: 2018 

Engberts DP, Ruissen AM, Nys H. Hoofdstuk 34 Ethiek en recht. In: Handboek Ouderenpsychiatrie. Oude Voshaar R, Mast R vd, Stek M, Verhey F, Vandenbulcke M. (red). Verwacht: 2018

Welie S, Ruissen AM. Bijwerkingen van de wilsbekwaamheidsbeoordeling. In: Wilsbekwaamheid in de medische praktijk. Hein I, Hondius A (red). Utrecht: De Tijdstroom 2017

Widdershoven GAM, Voskes Y, Ruissen AM. Coercion and compulsion in chronic mental illness – Reconsidering autonomy. In: Beneficial coercion in psychiatry? Gather J, Henking T, Nossek A, Vollmann J. Münster: Mentis 2017

Widdershoven GAM, Ruissen AM. Eating disorders. In: Thompson PB and Kaplan DM (ed.). Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. Springer e-book 2014

Ruissen AM. Een omgekeerde grot (over de film The Matrix en Plato’s Grotmetafoor). In: Oderwald A, Neuvel K, Tilburg W van (red). Het verwarde brein. Utrecht: De Tijdstroom 2014 

Ruissen AM. (Her)geboorte van betekenis (over Van de koele meren des doods – F van Eeden). In: Oderwald A, Neuvel K, Tilburg W van, Bergmans R (red). Nieuw leven. De Tijdstroom 2012  

Widdershoven GAM, Ruissen AM. De patiënt als volwaardig persoon. In: Denys D, Meynen G. Handboek psychiatrie en filosofie. De Tijdstroom 2011 

Ruissen AM, van der Horst H, Widdershoven GAM. Wilsbekwaamheid. In: Muris, JWM (red). Ouderengeneeskunde – praktische huisartsgeneeskunde. Bohn, Stafleu van Loghum 2011 

Ruissen AM. Wie is hier nou gek? (over het syndroom van De Clérambault in Endless Love – Ian McEwan). In: Oderwald, AK (red). Besmet. De Tijdstroom, 2010

Andere publicaties & presentaties

Ruissen AM, Ten Cate, H. Airvaren, medisch leiderschap leren van de luchtvaart (nascholing, geaccrediteerd)

Ruissen AM. Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Emergis nascholing, 2018 (presentatie, geaccrediteerd)

Ruissen AM. Kwalitatief onderzoek. Corsendonkcursus nascholing, 2018 (presentatie, geaccrediteerd)

Ruissen AM. Moreel beraad in de psychiatrie. Emergis nascholing, 2018 (presentatie, geaccrediteerd)

Ruissen AM. Wilsbekwaamheid in de psychiatrie. Medilex nascholing, 2018 (presentatie, geaccrediteerd)
Ruissen AM. Psychiatrie is niet voor 'dummies'. Tijdschr. Psychiatr. 2016; 58: 836 (journal)

Ruissen AM. De psychiater is een gewone medisch specialist. Medisch Contact 2016; 48: 38 (magazine)

Ruissen AM. Waar is de iatros? Tijdschr Psychiatr 2016; 58: 426 (journal)

Ruissen AM. Richtlijn psychiatrische diagnostiek 2015: sterke positionering en enkele rafelrandjes. Tijdschr Psychiatr 2016; 4: 323 (journal)

Berghmans RL, Ruissen A, Widdershoven G. Reactie op ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus’. Tijdschr Psychiatr 2011; 20: 784-5 (journal)

Ruissen A, Meynen G, Widdershoven GA. Reactie op ‘Rechtdoen aan complexiteit; het begrip ‘wilsbekwaamheid’. Tijdschr Psychiatr 2011; 10: 776-7 (journal)

Ruissen AM. Wilsbekwaamheid in de psychiatrie. Nieuwsbrief NVBe (magazine)

Landeweer EGM, Ruissen AM. Gast aan het woord: Rien Meijerink. TGE 2011; 1(21), 20-21 (journal)

Ruissen AM, Widdershoven GA, Meynen G, Abma TA, van Balkom AJ. Competence and poor insight: a systematic review. APA Hawaii 2011 (poster)

Ruissen AM, Widdershoven GAM, Abma TA. Een nieuw licht, een ander gezicht: kwalitatief onderzoek in de psychiatrie. NVvP voorjaarscongres 2011 (symposium, geaccrediteerd)

Ruissen AM. Wilsbekwaamheid in de psychiatrie: een empirisch ethisch onderzoek naar medische praktijken. NVvP voorjaarscongres 2011 (presentatie, geaccrediteerd)

Ruissen AM, Van Balkom AJLM. Competence and poor insight: a systematic review. NVvP voorjaarscongres 2011 (presentatie, geaccrediteerd) 

Ruissen AM. Kan iemand met ernstige dwang wel zelf beslissen? Silhouet 2010; 2: 11-13 (magazine)