UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Wilsbekwaamheid

'Wilsbekwaamheid in de (chronische) psychiatrie' is het onderwerp geweest van mijn promotie. Nog steeds ben ik actief betrokken bij de voorbereiding van verschillende internationale publicaties over dit onderwerp. Mijn proefschrift ging in het bijzonder om wilsbekwaamheid bij patiënten met een dwangstoornis, als classificatie bekend onder de naam 'obsessieve compulsieve stoornis'. Ook ben ik betrokken bij een project van het VUmc over hulp bij zelfdoding en euthanasie in de psychiatrie, gesubsidieerd door ZonMW. Daarom heb ik inmiddels ook expertise opgebouwd over wilsbekwaamheid inzake verzoeken om hulp bij zelfdoding en euthanasie. Op deze site vindt u een aantal documenten en links die u als professional verder kunnen helpen bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van uw patiënt ter zake een specifieke (medische) beslissing. 

Wilsbekwaamheidsvragen spelen met name in casussen waarbij de WGBo als wettelijk kader geldt. Echter, ook onder de BOPZ is wilsbekwaamheid relevant. Zo is aanbeveling 18 van de Richtlijn besluitvorming dwangopname en -behandeling van de NVvP: "Bij het maken van een behandelingsplan in het kader van de Wet Bopz dient men als routine de wilsbekwaamheid te bepalen. Bij gebleken wilsonbekwaamheid is een periodieke evaluatie van de wilsbekwaamheid aangewezen".