Amedea

Vrije vestiging

*** Op dit moment neem ik geen nieuwe patiënten aan.***

Vanaf 2022 behandel ik een beperkt aantal patiënten vanuit mijn eigen praktijk. U heeft voor een intakegesprek bij mij een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Ik lever veelal niet-gecontracteerde zorg, dat betekent dat u zelf de rekening krijgt en deze indient bij uw verzekeraar. Belt u vooraf met uw zorgverzekeraar of mijn zorg aan u vergoed wordt. 

Het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk vindt u binnenkort hier. 

Ik ben aangesloten bij de NVvP afdeling ZGP en maak gebruik van hun collectieve klachten- en geschillenregeling


AGB code zorgverlener: 03102741

AGB code praktijk: 03037970

BIG nummer: 89064433101