Amedea

Moreel Beraad

Ik ben beschikbaar als Moreel Beraad-gespreksleider, supervisor en docent. Ik verzorg daarnaast ook deskundigheidsbevordering en begeleide intervisie voor gespreksleiders Moreel Beraad.  

Voor het opleiden van gespreksleiders Moreel Beraad werk ik samen met het VUmc, afdeling metamedica