UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


12.06.2016

Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie: hoe kijkt men vanuit het buitenland naar ons beleid?

In februari verscheen online in het JAMA Psychiatry een artikel van Kim et al. over euthanasie en hulp bij zelfdoding bij patiënten met psychiatrische stoornissen in Nederland in de periode 2011-2014. Eén van de co-auteurs is een Nederlander, prof. Raymond de Vries onder meer betrokken bij CAPHRI in Maastricht. 
Het artikel geeft een vrij zakelijk overzicht op basis van alle verslagen die binnengekomen zijn bij de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s). Geslacht, stoornis, tweede arts, derde arts en dergelijke werden op een rij gezet. Natuurlijk werd er niet gekeken naar die gevallen waarin het verzoek om hulp bij zelfdoding werd afgewezen, hier is geen documentatie van beschikbaar. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 09:28 @ wetenschappelijke artikelen | Een opmerking toevoegen

11.06.2016

Nieuwe TGE is uit

Er is een nieuw nummer van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek uit, met onder andere een bijdrage van prof. Max Stek en dr. Annemieke Dols over de morele dilemma’s die aan de orde kunnen zijn bij ECT bij ouderen.

Andrea Ruissen - 17:13 @ wetenschappelijke artikelen | Een opmerking toevoegen

08.04.2016

Persoonlijke klachten en betekenisvolle symptomen

Reactie op: 
Een persoonlijke diagnose voor patiënten die stemmen horen; van symptoom naar klacht met betekenis in een context 
H.J.T.M. Corstens, M.A.J. Romme in: Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2, 132 - 139

De collegae Corstens en Romme schreven een interessante gevalsbeschrijving waar in ze in navolging van Van Os pleiten voor ‘persoonlijke diagnostiek’. Laat ik voor op stellen dat ik me kan vinden in de lijn van de auteurs en de manier waarop zij de diagnostiek betekenisvol(ler) willen laten zijn.

Er echter zijn twee zaken die mij puzzelen. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 06:41 @ wetenschappelijke artikelen

05.04.2016

Wat heet evidence?

Bespreking van:  
Evidentie en existentie, evidence-based behandelen en verder…
Een uitgave van KSGV
 
Het is een klein blauw boekje met een grote heldere boodschap: bij het evidence-based behandelen van nu zijn vele kritische kanttekeningen te plaatsen. Achtereenvolgens komen Abma, Verbugge, van Heijst, Gerritsen, Vandenberghe, Verhaeghe, Krikilion, Stinckens en Glas aan de orde en allemaal hebben ze een appeltje te schillen met wat de standaard zou moeten zijn in onze moderne geneeskunde in het algemeen en de psychiatrie en psychotherapie in het bijzonder. De een zet in op de overwaardering van het rationele, de ander op de onderwaardering van het lijden en een derde op de toenemende invloed van verzekeraars de zorg. Sommigen beweren dat evidence-based breder bedoeld is, maar nu te smal wordt opgevat. Anderen zien juist in het evidence-based zelf een probleem en willen ook zonder evidentie kunnen behandelen; de zorg als ‘Belle’ naast het ‘evidence-beest’. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 07:15 @ wetenschappelijke artikelen

04.04.2016

Dwang

Ik volg met interesse de website dwang.eu. Een tijdje geleden mocht ik zelf een bijdrage leveren; daarvoor herschreef ik het voorwoord van mijn proefschrift. De site is nu gestart met een lijst van behandelaren, waar ik me ook maar voor aangemeld heb. Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij: een dergelijke lijst op een dergelijke site impliceert iets van een kwaliteitskeurmerk in zich te hebben. De makers van de site streven daar overigens niet naar, en de bekwaamheid van de behandelaar wordt door de behandelaar zelf beoordeeld.

Andrea Ruissen - 10:00 @ publicaties, media, wetenschappelijke artikelen

03.04.2016

De DSM-5 voorbij! (?)

Al een tijdje stond het boek van prof Jim van Os over persoonlijke diagnostiek op mijn lijstje om hier te bespreken. Want, hoe zo persoonlijk? Alle diagnostiek is toch persoonlijk? Ik heb me inmiddels ingelezen en kwam tot de conclusie dat deze recensie van Berend Verhoeff zo treffend en helder is, dat nog weer een recensie van mijn hand niet veel toe voegt. Alweer uit 2014 maar nog steeds de moeite waard voor wie Van Os’ boek wil gaan lezen, aan het lezen is, of al heeft gelezen.

Andrea Ruissen - 20:30 @ wetenschappelijke artikelen

02.04.2016

Neurowetenschappen vs zelfinzicht

Aardig artikel van Annemarie van Stee, filosoof en cognitief neurowetenschapper, over wat we wel en ook wat we vooral niet (moeten willen) kunnen leren van de neurowetenschappen. In letter&geest dit weekend.

Andrea Ruissen - 13:18 @ media, wetenschappelijke artikelen