UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


03.11.2017

Kwaliteitsstatuut 2.0

De psychiater maakte een evolutie door van lid van het behandelteam naar hoofdbehandelaar naar regiebehandelaar. Die evolutie moet doorzetten en moet termen als regiebehandelaar, hoofdbehandelaar gaan overstijgen. Het gaat er om wie de rode draad maakt, als het gaat om specialistische psychiatrische zorg (sGGZ of elders).

De psychiater heeft een aantal kerncompetenties. Centraal staat het benaderen van ziekte en gezondheid middels het biopsychosociale model. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 08:44 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

De impasse die ADHD heet

Deze week online, en volgende week in druk: mijn reactie op een artikel over ADHD bij volwassenen. Ik zet uit een dat er twee extremen te ontdekken zijn als het gaat om het psychiatrisch ziekte-begrip: ziekte als biologisch dysfunctie en ziekte als sociaal construct met een indeling (classificatie-systeem) bedacht door mensen. De meeste psychiaters zitten (gelukkig) op een spectrum ergens tussen deze twee uiterste. Ik betoog dat een extremistische visie waarbij men zich vastbijt in één van de extremen voorbij gaat aan de daadwerkelijke problematiek die mensen met het ‘label’ ADHD en hun naasten ervaren.

Andrea Ruissen - 08:41 @ publicaties | Een opmerking toevoegen