UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


26.05.2016

Mijn patiënt moet verhoord worden en ik word gevraagd om advies. Wat nu?

Ik had het laatst zelf aan de hand: een patiënt van me moest verhoord worden en ik werd gevraagd om advies. In eerste instantie door een verpleegkundige die weer door de politie gevraagd was. Maar wat is nu mijn rol als psychiater? De minister schrijft in 2008: ”Kwetsbare verdachten mogen door de politie worden verhoord, tenzij de behandelend arts daar om medische redenen niet mee instemt. Zodra er enige indicatie bestaat dat de verdachte medische hulp behoeft dan wel dat hij in een zodanige lichamelijke of psychische staat verkeert, dat twijfelachtig is of hij een verklaring in vrijheid kan afleggen, zal de politie het oordeel van een arts inwinnen over de vraag of betrokkene kan worden verhoord.” Dat suggereert dat je er als arts inderdaad iets over kan en moet zeggen. 
Dat staat echter haaks op het standpunt van de KNMG dat een arts geen verklaringen afgeeft over de eigen patiënten. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:12 @ tuchtrecht

Soteria

Interview met Fryda Evertse, een mooie illustratie van hoe het ook kan: omgaan met psychosegevoelige jonge mensen. Bij Soteria in Goes geldt het motto: “gewoon dóen” en “gewóón doen”. Het Soteria-huis is een open klinische faciliteit gericht op vroege interventie bij psychose. Inmiddels is de plek van psychiater vacant. Een uitgelezen mogelijkheid om ervaring op te doen met persoonlijke diagnostiek en dialoog als belangrijkste instrument.

Andrea Ruissen - 18:28 @ media

Filosofische kinderboeken

Onlangs kocht ik een drietal kinderboeken die ik erg waardeer vanwege hun filosofische en ethische dimensie. 

Als eerste is “Het boek zonder tekeningen” van B.J. Novak. Dit boek werpt een nieuw licht op het begrip autonomie tijdens het voorleesmoment met pappa of mamma. Want wie heeft nu de regie? Is dat de voorlezer. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:11 @ romans en films

19.05.2016

Praten

In de discussiegroep van de KNMG over artsen en ethische dilemma’s is een casus gepost over een stel met een kinderwens. De vrouw van het stel heeft een verstandelijke beperking en er is al een ouder kind dat alleen met veel extra zorg en steun, met name van grootouders en hulpverlening, thuis kan blijven wonen. De vraag is: “wat zou u doen als arts”. Welnu, daar is maar één antwoord op mogelijk, namelijk: praten. Hoe simpel kan het wezen. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:29 @ media

14.05.2016

“The hell met het protocol”

Al vaker werd ik geraakt door de prachtige blogs van Sander de Hosson, longarts met specifieke expertise op het gebied van levenseindevragen. Zelden weet een collega me te beroeren tot een lach en een traan. Zijn teksten zijn kwetsbaar, genuanceerd, sterk, kraakhelder; geschreven door een echte dokter en een echt mens. En ook nu weer was ik geraakt - geraakt als mens en als dokter- door de meest recente column over het ‘medisch saluut‘. 
De eerste die ik las, in het boek ‘Alternatief voor zorg’, maar ook gewoon te lezen op zijn site, vind ik nog steeds één van de mooisten. Lees!

Andrea Ruissen - 13:15 @ media

13.05.2016

Waar is de iatros?

In het Tijdschrift voor Psychiatrie een reactie van mij op twee artikelen uit het maart-nummer. Met heel vriendelijk commentaar van de auteurs. 

Update: op LinkedIn ontstaat een interessante discussie. Ik ontgrendel de commentaar-mogelijkheid alhier; u bent van harte uitgenodigd ook hier (verder) te discussiëren.

Andrea Ruissen - 18:00 @ publicaties | 3 opmerkingen

12.05.2016

De storm in de psychiatrie woedt voort

Bespreking van: 
Het Einsteinmeisje
Philip Sington

Vlak voor de opmars van Hitler, jaren dertig van de vorige eeuw, wordt er een meisje gevonden, in een bos, naakt en in de war, met alleen een folder van een lezing van Einstein bij zich. Ze wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek, waar psychiater Martin Kirsch wil uitzoeken wie zij is en wat er aan de hand is. Het is een spannend boek, want wat er nu precies aan de hand is wordt maar stukje bij beetje duidelijk. Maar wat de roman bijzonder aantrekkelijk maakt is dat het speelt in de psychiatrie van een kleine eeuw geleden. Een tijd waarin er veel gaande was in dat nog nieuwe vakgebied. 

Een fragment:“Kirsch had gemerkt dat de definitie van de meest voorkomende psychoses niet altijd en overal hetzelfde waren. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 12:09 @ romans en films

08.05.2016

Mooie uitspraak of onbegrijpelijk vonnis? Vul de poll in!

Bij het doorbladeren van een stapel oude vaklectuur stuitte ik in Medisch Contact op een uitspraak van het centraal tuchtcollege uit december 2013. Het betrof een huisarts die uit nonchalance, zo lijkt het, een dubbele pneumonie miste bij een 70-jarige man. Reeds driemaal eerder was een tuchtklacht tegen de huisarts gegrond verklaard. Daarom adviseert het regionaal tuchtcollege een psychotherapeutische behandeling en legt daarnaast een schorsing op van twee maanden. Het centraal tuchtcollege gaat nog een stap verder, en legt een voorwaardelijke schorsing van zes maanden op met psychotherapeutische behandeling als voorwaarde. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:10 @ tuchtrecht | Een opmerking toevoegen