UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


26.05.2016

Mijn patiënt moet verhoord worden en ik word gevraagd om advies. Wat nu?

Ik had het laatst zelf aan de hand: een patiënt van me moest verhoord worden en ik werd gevraagd om advies. In eerste instantie door een verpleegkundige die weer door de politie gevraagd was. Maar wat is nu mijn rol als psychiater? De minister schrijft in 2008: ”Kwetsbare verdachten mogen door de politie worden verhoord, tenzij de behandelend arts daar om medische redenen niet mee instemt. Zodra er enige indicatie bestaat dat de verdachte medische hulp behoeft dan wel dat hij in een zodanige lichamelijke of psychische staat verkeert, dat twijfelachtig is of hij een verklaring in vrijheid kan afleggen, zal de politie het oordeel van een arts inwinnen over de vraag of betrokkene kan worden verhoord.” Dat suggereert dat je er als arts inderdaad iets over kan en moet zeggen. 
Dat staat echter haaks op het standpunt van de KNMG dat een arts geen verklaringen afgeeft over de eigen patiënten. Een telefoontje met de artseninfolijn van de KNMG bracht meer helderheid. Zij refereerden aan de richtlijn van de KNMG, die ik ook twee keer moest lezen voordat ik het snapte, en die stelt: “De arts brengt de politie ervan op de hoogte als er ernstige medische bezwaren bestaan tegen het horen/aanhouden van een patiënt”.
 
Kort gezegd komt het er neer op het volgende. Is uw patiënt (waarschijnlijk) in staat verhoord te worden, weet u het niet zeker, twijfelt u of heeft u geen mening: doe niets. Het is niet aan u om iets over de geschiktheid voor verhoor te zeggen. Als de politie twijfelt of willen ze een definitief oordeel, dan kunnen zij zelf een (onafhankelijk) arts inschakelen. 
Echter: bent u ervan overtuigd dat uw patiënt écht niet verhoord kan worden vanwege medische redenen (en kunt u dat goed onderbouwen), dan laat u uw stem horen. Het is dan –in het belang van de patiënt– weldegelijk aan u om iets over de óngeschiktheid voor verhoor te zeggen.

Andrea Ruissen - 19:12 @ tuchtrecht