UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


08.05.2016

Mooie uitspraak of onbegrijpelijk vonnis? Vul de poll in!

Bij het doorbladeren van een stapel oude vaklectuur stuitte ik in Medisch Contact op een uitspraak van het centraal tuchtcollege uit december 2013. Het betrof een huisarts die uit nonchalance, zo lijkt het, een dubbele pneumonie miste bij een 70-jarige man. Reeds driemaal eerder was een tuchtklacht tegen de huisarts gegrond verklaard. Daarom adviseert het regionaal tuchtcollege een psychotherapeutische behandeling en legt daarnaast een schorsing op van twee maanden. Het centraal tuchtcollege gaat nog een stap verder, en legt een voorwaardelijke schorsing van zes maanden op met psychotherapeutische behandeling als voorwaarde. “Een mooie uitspraak, waarbij de tuchtcolleges met toenemende druk het functioneren van deze individuele beroepsbeoefenaar proberen te bevorderen”, zo schrijven de commentatoren van Medisch Contact. 
 
Ik vind de uitspraak onbegrijpelijk. Stel je voor dat je de psychiater bent die het psychiatrisch onderzoek (zoals het regionaal tuchtcollege dat stelt) moet uitvoeren bij deze man. Bovengemiddeld intelligent waarschijnlijk, verbaal begaafd, maar niet (intern) gemotiveerd en zonder hulpvraag zo lijkt het. Een moeilijk te onderzoeken patiënt dus, met mogelijk niet eens een psychiatrische stoornis in engere zin. En aangezien hij al jaren functioneert als huisarts en getrouwd is, moet je van goede huize komen om daar een persoonlijkheidsstoornis op te kunnen plakken. Kortom: psychiatrische diagnostiek en indicatiestelling zal verdraaid lastig zijn geweest bij deze huisarts. 
En dan de psychotherapeut. Het tuchtcollege lijkt te denken aan een psychodynamische vorm van psychotherapie, iets inzichtgevends althans. Hoe doe je dat bij iemand die eigen gedwongen wordt om te komen? Wat nou als de therapie niet vlot, of eigenlijk geen enkel behandeldoel (meer) dient? Behandeling beëindigen? Of zelfs niet opstarten? Met het risico dat de man zijn registratie als arts verliest?
 
Zorgelijk vind ik het dat tuchtcollege-leden blijkbaar een verweerder, lees: een professional, een arts, een collega, niet alleen als zodanig beschouwen maar af en toe ook hun behandelaren-pet opzetten en de verweerder beschouwen als patiënt als dat zo uitkomt. Al eerder schreef ik over mijn bezwaren tegen uitspraken waar in staat dat er ‘geen inzicht was, laat staan lering getrokken is’. Dit soort uitspraken moeten alleen gedaan worden na gedegen (psychiatrisch, psychologisch of misschien pedagogisch) onderzoek en niet in de tuchtrecht-setting. En als ze dan toch op de patiënten-toer gingen, waarom koos het tuchtcollege niet voor de gang van zaken zoals in het strafrecht of in het bestuursrecht: eerst een psychiatrische of psychologische expertise, dan pas een uitspraak?
 
Het tuchtrecht is er om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen en niet om de gezondheid van onze collegae te bewaken en te bevorderen. Het standpunt van de commentatoren van Medisch Contact vind ik dan ook wat naïef. Is er een studie te vinden die laat zien dat psychotherapie onder druk het functioneren van een individuele beroepsbeoefenaar bevordert? Een richtlijn die zegt dat gedwongen psychotherapie bijdraagt aan competentieverwerving of -bevordering? Niet evidence-based dus, deze uitspraak. Terwijl tuchtcolleges zo hameren op het volgen van richtlijnen en het evidence-based werken. 
 
Ik kan er niks mee, met deze uitspraak. Opmerkelijk is dat er maar weinig over te doen was destijds. Alleen op De Jonge Psychiater vind ik een kritisch commentaar. Maar wat vindt u? Vul de poll in hiernaast!

Andrea Ruissen - 19:10 @ tuchtrecht | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments