UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


25.03.2019

92% ❤️ medische staf

In de ledenraadpleging van de NVvP gaf 92% van de psychiaters en aios aan een medische staf te willen conform hoofdstuk 8 van AMS (arbeidsvoorwaarden medisch specialisten). Een gezamenlijke actie is van immens belang voor de cao-ggz-onderhandelingen van 2019.

Wat kunt u doen?
1. Richt een medische staf op. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 12:28 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

15.04.2018

Airvaren

Midden vorig jaar werd ik door Eddo Spijkman van Intellect Transfer in contact gebracht met Henk ten Cate van Educate. Hij is onderwijskundige, ondernemer en vlieger en bekend van Airvaren. Hij wilde dit concept vertalen naar een nascholing voor psychiaters en vroeg mij mee te denken. Dat deed ik met plezier en het resultaat werd tijdens het afgelopen voorjaarscongres gelanceerd. Aivaren voor psychiaters bestaat uit een anderhalve dag geaccrediteerde nascholing (8 pnt) voor maximaal 8 psychiaters, bijvoorbeeld als intervisiegroep  of als visitatiegroep. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 12:29 @ media | Een opmerking toevoegen

20.04.2017

Toekomstmuziek?

Voor u als psychiater geldt dat het doen van ANW-diensten ook onder het regelmatig uitoefenen van het specialisme valt. Om voor een herregistratie van 5 jaar in aanmerking te komen dient u, naast de al langer bestaande eis van 8-16 uur per week patiëntenzorg, ook gemiddeld 50 uur ANW-diensten per jaar gedaan te hebben. Indien het verrichten van ANW-diensten langer dan 2 jaar is onderbroken, dan heeft dat consequenties voor de duur van de herregistratie. 
Komt u niet aan het minimum van 250 uur per vijf jaar, dan kunt u voor een herregistratie voor beperkte duur in aanmerking komen. De volgende regel wordt hierbij gehanteerd: bij minimaal 50 uur ANW-diensten krijgt u een herregistratie voor 1 jaar, van 50 tot 250 uur dienst wordt de duur van de herregistratie naar rato berekend. 
Voor de psychiater die 25 jaar aaneengesloten als psychiater is geregistreerd geldt dat gemiddeld over 5 jaar ten minste 25 uur ANW-diensten per jaar verricht moeten zijn. Voor het bepalen van de duur van herregistratie geldt dezelfde rekenregel als hiervoor is genoemd.

(Tekst is vrij naar: de herregistratie-eisen voor huisartsen, zie de site van de RGS via de KNMG)

Andrea Ruissen - 19:07 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

19.04.2017

Impressie van het Voorjaarscongres 2017 in uitspraken

Arne Popma: De GVR is hét voorbeeld voor geweldloos verzet.
 
Therese van Amelsvoort: Weet wat je doet als je akineton voorschrijft! (verwijzend naar het negatieve effect op cognitieve functies bij een eenmalige gift bij jonge psychose-patienten)
 
Robert Schoevers: Het doen van diensten zou misschien wel een herregistratie-eis moeten worden. (>> vul de poll in!)

Christiaan Vinkers: We moeten minder stressen over stress. 
 
Elsbeth de Ruijter: fACT is als de moeder van alle modellen (verwijzend naar een uitspraak van een collega van haar).
 
Joeri Tijdink: NIKS doen is een optie (niet meer mopperen, initiatief nemen, kom in actie, stop met navelstaren). 
 
Roos van der Mast: We hebben meer Menno’s nodig. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 13:02 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

06.03.2017

Ode aan de huisartsenbrief

Veel wordt er geklaagd over de administratiedruk. Professionals in de zorg zouden wel 33% van hun tijd kwijt zijn aan het opschrijven van allerlei zaken. Daarbij is veronderstelling dat dit een slechte zaak is. Ik zou daar op z’n minst een kritische kanttekening bij willen plaatsen. Want zorgvuldig opschrijven van wat je doet als dokter en waarom, is een groot goed. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:49 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

Proud to be psy

Een maand of wat geleden werd ik geinterviewd door De jonge psychiater. En vandaag online: vijf vragen onder de titel ‘Proud to be Psy’. Het is een estafette-interview. Jeroen Zoeteman wees mij aan en ik geef het stokje graag over aan Erik Rozing. Een hele eer!

Andrea Ruissen - 19:43 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

21.02.2017

Duur en weinig relevant

De reactie van Laura Batstra op de studie van Hoogman et al in The Lancet Psychiatry was snel en fel. Met vooral statistische argumenten veegde ze de vloer aan met de in de media breeduitgemeten –onterechte– conclusies dat het nu bewezen zou zijn dat ‘ADHD een hersenziekte‘ is. Haar betoog verdient bijval. En ook ik heb bezwaren, zij het van een andere orde. 
 
- Dat er (minimale) verschillen gevonden zijn maakt nog niet dat er sprake is van een (hersen)ziekte. Er worden ook verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s en gelovigen en niet-gelovigen op scans. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 08:16 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

02.01.2017

Wie stelt de (psychiatrische) diagnose?

Laatst liepen er in ons een huis een aantal leidingen niet goed door. Ik belde een loodgieter die met een camera in een putje voor ons huis de boel onder de grond inspecteerde. Hij kwam snel tot zijn conclusie: ‘mevrouw, ik weet de diagnose! De riolering is verstopt’.

Ik heb de Van Dale er op nageslagen, en die maakt van diagnose: ‘vaststelling op grond van verschijnselen’. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 21:38 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

Wat beroepsgeheim (niet) met privacy heeft te maken

De laatste tijd is er weer veel te doen over medische gegevens en de (vermeende) onzorgvuldige omgang daarmee door verzekeraars en gemeentes. Zo nu en dan wordt er een stick of een laptop gevonden, in een trein bijvoorbeeld, met patiënteninformatie erop, waar de media dan weer schande van spreekt. En kritiek op twitterende, vloggende en bloggende artsen is ook niet van de lucht.

Vaak wordt de term ‘beroepsgeheim’ gebezigd in deze context. De vraag is of dat terecht is. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 21:05 @ algemeen, tuchtrecht, media | Een opmerking toevoegen

27.11.2016

Praktische wijsheid

In Medisch Contact recent een bijdrage over ‘praktische wijsheid’, een term die een waardevolle aanvulling kan zijn in het vocabulaire om te beschrijven wat een goede (huis)arts is of wat goede (huisartsen)zorg is. Inderdaad een prachtige term die de gelaagdheid van vaardigheden van medici aangeeft. Het gaat niet alleen om de Aristoteliaanse sophia (wijsheid als in kennis), maar ook om phronesis (wijsheid als in vaardigheid). Het gaat om de kunst om te ontdekken wat in een specifieke situatie, gegeven die bepaalde context het beste is om te doen. Wij (mijn (co-)promotoren en ik) gebruikten de term om in een artikel voor het Journal of Medical Ethics (BMJ) te bespreken wat psychiaters nodig hebben om op een goede wijze om te gaan met (vermoedens van) wilsonbekwaamheid bij mensen met een dwangstoornis. Prachtig vocabulaire dus, maar nieuw, nee, dat is het niet.

Andrea Ruissen - 12:22 @ publicaties, media

09.10.2016

Weer een nieuw TGE

Het nieuwe Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is uit, een thema-nummer over de “Moraal van digitaal” over e-health en digitale innovatie in de zorg. En verder een bespreking van mijn hand van het boek “Goede GGZ” van Delespaul, van Os en anderen.

Andrea Ruissen - 15:08 @ publicaties, media | Een opmerking toevoegen

03.07.2016

Identiteitscrisis in de psychiatrie

Al eerder schreef ik er over op mijn blog: NVvP-voorzitter Damiaan Denys noemt de crisis in de psychiatrie een ‘identiteitscrisis’. Deze crisis is nu wel op een hoogtepunt gekomen door de recente weigering van de NVvP om te komen spreken op het jubileumsymposium van het Geneesmiddelen Bulletin; een symposium dat in het teken stond van psychofarmaca. De andere sprekers konden de goedkeuring van de beroepsvereniging niet wegdragen. Want –zo stelt de NVvP via haar voorzitter– Trudy Dehue, Allen Frances en Peter Gotzsche zijn “notoire tegenstanders van de psychiatrie”. Tja, en dan zeg je blijkbaar je voordracht af. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:06 @ media | Een opmerking toevoegen

17.06.2016

Gezocht: hoogleraar praktische ploeterpsychiatrie

Er zijn twee vragen die ik mijzelf de laatste jaren regelmatig stel. “Wat doe ik in hemelsnaam in deze sector?” en “Hoe kan ik voor mijn patiënt goede zorg realiseren?”. Vreemd genoeg hangen de antwoorden op deze vragen nauwelijks met elkaar samen, of misschien op een manier die op z’n minst paradoxaal genoemd mag worden. Ooit hoorde ik iemand zeggen dat de totale patiëntengroep in de ggz het meest geholpen zou zijn als we de hele ggz zouden opdoeken. Een paar patiënten zullen sterk verslechteren (maar patiënten verslechteren ook ondanks onze interventies), een boel patiënten zullen ervan opknappen (en inderdaad, opknappen doen ze nu ook, dankzij, en soms ondanks ons) en voor de meeste patiënten maakt allemaal geen verschil. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 17:39 @ media | Een opmerking toevoegen

26.05.2016

Soteria

Interview met Fryda Evertse, een mooie illustratie van hoe het ook kan: omgaan met psychosegevoelige jonge mensen. Bij Soteria in Goes geldt het motto: “gewoon dóen” en “gewóón doen”. Het Soteria-huis is een open klinische faciliteit gericht op vroege interventie bij psychose. Inmiddels is de plek van psychiater vacant. Een uitgelezen mogelijkheid om ervaring op te doen met persoonlijke diagnostiek en dialoog als belangrijkste instrument.

Andrea Ruissen - 18:28 @ media

19.05.2016

Praten

In de discussiegroep van de KNMG over artsen en ethische dilemma’s is een casus gepost over een stel met een kinderwens. De vrouw van het stel heeft een verstandelijke beperking en er is al een ouder kind dat alleen met veel extra zorg en steun, met name van grootouders en hulpverlening, thuis kan blijven wonen. De vraag is: “wat zou u doen als arts”. Welnu, daar is maar één antwoord op mogelijk, namelijk: praten. Hoe simpel kan het wezen. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:29 @ media