UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


01.10.2017

Kwaliteitsstatuut en aios

Sinds begin dit jaar is het kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Waar je als hoofdbehandelaar nog wel eens taken kon delegeren, bijvoorbeeld aan aios, lijkt daar bij het kwaliteitsstatuut minder ruimte voor. Het is immers de regiebehandelaar zelf die het centrale aanspraakpunt moet zijn bijvoorbeeld en dus niet een aios. Ook moet de psychiater die regiebehandelaar is, zelf een aanzienlijk deel van de behandeling doen (dus wat doet de aios dan nog?). Ook zijn er regels wanneer (regie)behandelaren een psychiater (en dus niet een aios) moeten raadplegen. De ruimte voor een aios om te leren, en met name ook kennis te maken met de centrale rol die een psychiater hoort te spelen in de (psychiatrische) zorg, lijkt dus flink kleiner. Wat is jullie ervaring daarmee tot nu toe? Heeft dit al tot ingewikkelde situaties geleid?
 
Regiebehandelaar
De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces en
•is het centrale aanspreekpunt,
•heeft een wezenlijk aandeel in de inhoudelijke behandeling,
•stelt het behandelplan op, vast en bij,
•stemt af en coördineert,
•heeft de doorslaggevende stem, echter niet eerder dan nadat alle betrokken deskundigen gehoord zijn,
•checkt de bevoegdheid en bekwaamheid van de betrokken zorgverleners,
•ziet toe op dossiervoering,
•laat zich informeren en informeert,
•toetst de behandelactiviteiten,
•zorgt voor goede communicatie met de patiënt en diens naasten,
•voert de DBC.

Andrea Ruissen - 18:49 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments