UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


06.03.2017

Ode aan de huisartsenbrief

Veel wordt er geklaagd over de administratiedruk. Professionals in de zorg zouden wel 33% van hun tijd kwijt zijn aan het opschrijven van allerlei zaken. Daarbij is veronderstelling dat dit een slechte zaak is. Ik zou daar op z’n minst een kritische kanttekening bij willen plaatsen. Want zorgvuldig opschrijven van wat je doet als dokter en waarom, is een groot goed. Adequate dossiervoering is zelfs een expliciete eis in richtlijnen, regelgeving en de wet. Eén onderdeel van de dossiervoering is daarbij bijzonder nuttig: de huisartsenbrief. Deze brief, die huisartsenbrief heet als de medisch specialist hem schrijft, maar ook wel bekend is onder de naam specialistenbrief (als de huisarts hem ontvangt), de ontslagbrief, de opnamebrief, de intakebrief, de voortgangsbrief, of gewoon ‘brief’, is één van de meest ondergewaardeerde onderdelen van de zorg. Want:

1. Bij het schrijven van deze brief wordt extra nauwkeurig nagedacht over een casus. Opschrijven dwingt je tot een precieze uiteenzetting van wat er gebeurde en welke behandelkeuzes gemaakt zijn. Niets ordent de (dokters-)geest zo goed als schrijven.
2. Een brief nodigt uit tot het expliciet maken van de overwegingen. Het geeft niet alleen een overzicht van het gevoerde beleid, maar vereist ook een onderbouwing. Het geeft daarmee blijk van adequaat klinisch redeneren. Het is eigenlijk een soort van verantwoordingsmoment.
3. De huisartsenbrief is als vanzelf een handzame samenvatting van de casus. Handig voor de medebehandelaren, of voor je opvolgers of voor het geval je patiënt aan de andere kant van het land opduikt in een spoedeisende situatie.
4. Want de huisartsenbrief is een steun en toeverlaat voor dienstdoenden. Niets is zo handig als in een dienst de laatste huisartsenbrief erbij te pakken: het geeft snel een overzicht van wat toen de stand van zaken was. Nog even de laatste decursus erbij en je bent volledig op de hoogte als waarnemer.
5. Komt er weer zo’n UWV-brief? Als je jaarlijks de huisartsenbrieven goed bijhield is het een kwestie van knippen en plakken en je hebt de vragen van de UWV-collega weer bijna allemaal beantwoord. Uiteindelijk hoort dat ook bij onze taak als dokter. 
6. Je verwijst je patiënt door, bijvoorbeeld voor een second opinion? Je verwijsbrief kan kort en bondig, recente huisartsenbrieven erbij en klaar.
7. Ik neem vaak een huisartsenbrief door met de patiënt. Het geeft een duidelijk beeld over hoe er naar zijn of haar casus gekeken wordt vanuit hulpverlenersperspectief en maakt ook inzichtelijk welke informatie de wereld ingestuurd wordt over hem of haar.  De (psycho-)educatieve waarde is enorm. Patiënten vragen vaak na afloop van de bespreking om een kopie.
8. Door samen met de andere betrokken zorgverleners te werken aan een huisartsenbrief en elke behandelaar zijn of haar deel te laten schrijven, is er weer een samenwerkings- en afstemmingsmoment. Dat stroomlijnt de zorg. Het is regiebehandelaarschap in de zuiverste vorm.
9. Schrijven moet. Wet- en regelgeving en richtlijnen eisen van je dat je collegae adequaat informeert en informatie makkelijk beschikbaar maakt. De huisartsenbrief is daartoe een prima vehikel. Een decursus van drie jaar geleden kan niemand meer vinden. Maar de brief van toen is makkelijk erbij te zoeken.
10. De huisartsenbrieven worden verzameld en gebundeld door de huisartsen. Als poortwachters van de zorg herbergen zij daarmee een volledig overzicht van iemands medische geschiedenis. Erg waardevol om het beloop (over langere tijd) mee te bestuderen, of de invalshoeken over de tijd mee helder te krijgen. Er ligt een schat aan informatie bij die huisartsen, als alle medisch specialisten hun brieven trouw versturen.

Oja, en natuurlijk kan de huisarts de huisartsenbrief (what’s in a name) ook gewoon zelf lezen en er zijn of haar voordeel mee doen. De huisarts wordt er mee in staat gesteld om het vervolgtraject (mede)vorm te geven en eventueel af te stemmen met de visie van andere medisch specialisten.

Kortom: een goede huisartsenbrief is goud waard!

Andrea Ruissen - 19:49 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen