UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


29.04.2016

De crisis in de psychiatrie is een identiteitscrisis

De psychiater is zijn/haar identiteit verloren. Een identiteit die vier facetten zou moeten kennen: psychotherapeut, arts, neurowetenschapper en ondernemer. De NVvP gaat zich bezig houden met het opnieuw invullen van die identiteit, de komende jaren, onder leiding van haar nieuwe voorzitter. 

Prof. dr. Damiaan Denys in zijn eerste speech als voorzitter van de NVvP. Het is een mooie speech, al gaat de vergelijking met de zelfmoordterorrist wat mij betreft een beetje mank; een dissonant in een verder erudiete toespraak.

Andrea Ruissen - 19:48 @ media

Iedere psychiater is specialist op het gebied van diagnostiek. Toch?

psychdiagnnvvpbijschol.jpgUit deze flyer: 
“De bijscholing is (…) gericht (…) op degenen die niet dagelijks met deze onderwerpen te maken hebben.” Huh? Elke psychiater is toch dagelijks bezig met diagnostiek?

Lees meer over de NVvP-bijscholing over diagnostiek.

Andrea Ruissen - 18:43 @ media | Een opmerking toevoegen

Wilsbekwaamheid is ‘hot’

Bericht van psychiatrieonderwijs.nl
 
“Op 31 maart 2016 is de  landelijke psychiatrie onderwijsprijs 2016 uitgereikt op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Adriaan Honig en Joyce van Grinsven (OLVG West) winnen de eerste prijs! - Leerpad wilsbekwaamheid.
Hoogleraar ziekenhuispsychiatrie Adriaan Honig en psychiater in opleiding Joyce van Grinsven, hebben de eerste prijs gewonnen. 
(…)

Citaat uit het juryrapport:
“Het leerpad is transparant, stimulerend en duidelijk. De leerdoelen, de literatuur, de instructie en de expertantwoorden en het modelverslag sluiten nauwkeurig aan bij de wetgeving en richtlijn van de NVvP, en stimuleren de aios tot het vergelijken van de eigen antwoorden met die van de deskundigen.” “

Helaas kan ik de module niet bekijken, dus ik kan niet melden of ik met de prijs eens ben. Maar het is aardig dat mijn promotie-onderwerp weer eens ‘in the picture’ staat.

Andrea Ruissen - 18:13 @ media | Een opmerking toevoegen

Menselijk tekort

Bespreking van: 
Vele hemels boven de zevende
Griet op de Beeck
 
De debuutroman van de Vlaamse schrijfster Griet op de Beeck handelt over vijf personen die elkaar flink in de (psychologische) houtgreep houden. De stijl is teder en zuidelijk, zoals Het goede doel zingt over België: “want dat taaltje is zo zacht”. De vorm is knap geconstrueerd, alle vijf de hoofdpersonen vertellen in de ik-vorm. Maar, het is daarom in het begin even op letten in wiens perspectief je ook weer zit. 
Die vorm zorgt wel voor een aangename breedte. De werkelijkheid is meervoudig, zo zei een van mijn promotoren me meer dan eens, en die meervoudigheid is prachtig verwerkt in deze roman. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 17:53 @ romans en films

17.04.2016

Wie is Erik Rozing?

Bespreking van: 
De psychiater en het meisje
Erik Rozing
Meulenhoff, 2016

Ik dacht altijd dat een roman over medisch ethiek heel saai zou zijn. Niets is minder waar, zo blijkt uit het debuut van Erik Rozing: ‘De psychiater en het meisje’. Zijn boek is waarschijnlijk helemaal niet bedoeld als zodanig, maar het zit vol met allerlei morele dilemma’s en kwesties waar de ethiekboeken vol van staan. Euthanasie, verhoudingen tussen arts en patiënt in alle gradaties: seksueel, romantisch, vriendschappelijk en (negatief) zorgend, dwang- en drangtoepassing in de psychiatrie, risicotaxatie en autonomie, bestwil-principe, eigen verantwoordelijkheid versus overnemen van de regie. Maar ook de kleine dilemma’s komen aan de orde: kan ik hier een paradoxale interventie doen of niet, kan ik de patiënt haar gang laten gaan of zal ik ingrijpen, mijn supervisor doet iets waar ik het niet mee eens ben, wat doe ik. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:57 @ romans en films

Andere publicaties

Een blog op www.dwang.eu van begin dit jaar: Waar een wil is, is een (om)weg?!

En een publicatie op www.dejongepsychiater.nl, van vorige maand: Jansen Steur en de psychiatrie

Andrea Ruissen - 18:46 @ publicaties

14.04.2016

Diagnostiek, classificatie en indicatiestelling

Vandaag al op de site van Tijdschrift voor Psychiatrie en morgen in gedrukte vorm: mijn reactie op de richtlijn Psychiatrische Diagnostiek van de NVvP. En hier op Amedea, bij het thema positionering van de psychiater een verdiepend stuk over de trias diagnostiek, classificatie en indicatiestelling.

Lees meer…

Andrea Ruissen - 18:35 @ publicaties | Een opmerking toevoegen

13.04.2016

Jammer

nvvp ethiek.jpg

Andrea Ruissen - 21:25 @ media

12.04.2016

Hoofdbehandelaar GGZ in 2016

1 De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht.
2 De hoofdbehandelaar stelt in overleg met de patiënt het behandelplan -gericht op verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform)- vast.
3 De hoofdbehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
4 De hoofdbehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 15:33 @ tuchtrecht, media | 1 opmerking

08.04.2016

Persoonlijke klachten en betekenisvolle symptomen

Reactie op: 
Een persoonlijke diagnose voor patiënten die stemmen horen; van symptoom naar klacht met betekenis in een context 
H.J.T.M. Corstens, M.A.J. Romme in: Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 2, 132 - 139

De collegae Corstens en Romme schreven een interessante gevalsbeschrijving waar in ze in navolging van Van Os pleiten voor ‘persoonlijke diagnostiek’. Laat ik voor op stellen dat ik me kan vinden in de lijn van de auteurs en de manier waarop zij de diagnostiek betekenisvol(ler) willen laten zijn.

Er echter zijn twee zaken die mij puzzelen. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 06:41 @ wetenschappelijke artikelen

07.04.2016

Een verzoek om hulp bij zelfdoding… wat nu?

Ook nieuw op Amedea (al stond de pilotversie er al een tijdje op) is het stroomschema dat ik maakte voor psychiaters die geconfronteerd worden met een verzoek om hulp bij zelfdoding. Als het gaat om een serieus verzoek dat u bereid bent in te willigen, dan biedt de richtlijn van de NVvP uitkomst. Maar wat nou als u eigenlijk helemaal niet weet of u daar wel in mee wilt gaan? Is het verzoek wel serieus? Heeft u misschien principiële bezwaren. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:05 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

06.04.2016

Stahl gaat uit zijn bol over de DSM 5

Hij blijft leuk…stahl dsm.jpg

Andrea Ruissen - 07:50 @ media

05.04.2016

Wilsbekwaamheid is moeilijk

Bespreking van: 
Criteria for assessment of patient competence - proefschrift 2008, alweer wat ouder, maar nog steeds relevant in de huidige zorgpraktijk
Sander Welie

Sander Welie probeert vanuit een juridisch, psychologisch en ethisch perspectief te beschrijven hoe wilsbekwaamheid beoordeeld wordt of moet worden. Hij beschrijft dat in de praktijk vaak geen expliciete beoordeling gedaan wordt van de wilsbekwaamheid. En dat is niet eens zo slecht: beoordeling kent allerlei haken en ogen en als alle partijen, patiënt, arts, familie tot overeenstemming kunnen komen is zo’n beoordeling eigenlijk niet nodig. Daarnaast is het concept zowel juridisch als medisch en ethisch zo onhelder dat het maar de vraag is of het van meerwaarde is voor de zorg. Welie stelt namelijk dat noch de relevante literatuur, nog hulpverleners heldere en geldige criteria aanreiken voor de beoordeling van wilsbekwaamheid. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 11:08 @ vakgerelateerde boeken

Schrikbarende uitspraak tuchtcollege

Op 18 maart verscheen er een uitspraak van het tuchtcollege Zwolle op tuchtrecht.nl waar ik enorm van schrok. Er staan onjuistheden in, althans zo zie ik dat, en verder wordt er genadeloos hard geoordeeld over een psychiater die, blijkens de stukken, gewoon zijn best deed. Tuchtzaken worden anoniem gepubliceerd, ik weet dus niet wie de psychiater (verweerder) in kwestie is. Mogelijk zijn er omstandigheden (recidive, stukken die niet in de uitspraak staan vermeld) die relevant zijn. 

Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Tuchtrecht.nl is het visitekaartje van de tuchtcolleges. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 11:02 @ tuchtrecht

Wat heet evidence?

Bespreking van:  
Evidentie en existentie, evidence-based behandelen en verder…
Een uitgave van KSGV
 
Het is een klein blauw boekje met een grote heldere boodschap: bij het evidence-based behandelen van nu zijn vele kritische kanttekeningen te plaatsen. Achtereenvolgens komen Abma, Verbugge, van Heijst, Gerritsen, Vandenberghe, Verhaeghe, Krikilion, Stinckens en Glas aan de orde en allemaal hebben ze een appeltje te schillen met wat de standaard zou moeten zijn in onze moderne geneeskunde in het algemeen en de psychiatrie en psychotherapie in het bijzonder. De een zet in op de overwaardering van het rationele, de ander op de onderwaardering van het lijden en een derde op de toenemende invloed van verzekeraars de zorg. Sommigen beweren dat evidence-based breder bedoeld is, maar nu te smal wordt opgevat. Anderen zien juist in het evidence-based zelf een probleem en willen ook zonder evidentie kunnen behandelen; de zorg als ‘Belle’ naast het ‘evidence-beest’. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 07:15 @ wetenschappelijke artikelen