UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


02.01.2017

Wat beroepsgeheim (niet) met privacy heeft te maken

De laatste tijd is er weer veel te doen over medische gegevens en de (vermeende) onzorgvuldige omgang daarmee door verzekeraars en gemeentes. Zo nu en dan wordt er een stick of een laptop gevonden, in een trein bijvoorbeeld, met patiënteninformatie erop, waar de media dan weer schande van spreekt. En kritiek op twitterende, vloggende en bloggende artsen is ook niet van de lucht.

Vaak wordt de term ‘beroepsgeheim’ gebezigd in deze context. De vraag is of dat terecht is. Het gaat namelijk meestal om de schending van de privacy waar men zo boos over is. Dat kan best terecht zijn, maar dat is iets anders dan beroepsgeheim.

Beroepsgeheim van artsen is er vanwege een belangrijke waarde: de toegankelijkheid van zorg. Het Liefdehuis-arrest van 1913 schiep de eerste kaders. Een arts werd gevraagd om informatie te geven over een vrouw die hij behandeld had (mogelijk betrof het een illegale abortus). Hij weigert, wordt gegijzeld, maar blijft zich beroepen op zijn verschoningsrecht. Het was de Hoge Raad die oordeelde dat een arts zich inderdaad op basis van de artseneed hierop mag beroepen. Dit om te voorkomen dat andere vrouwen of andere mensen die ook zorg nodig hebben, artsen gaan mijden omdat ze bang zijn dat informatie doorgespeeld wordt naar politie & justitie of naar andere derden.

Beroepsgeheim, bestaande uit de zwijgplicht (informatie die tot je is gekomen in een behandelrelatie, daar zwijg je over) en verschoningsrecht (als je moet getuigen beroep je je op je beroepsgeheim) is er dus primair om de toegankelijkheid van zorg te waarborgen. En niet om privacy te garanderen. Fenema, Engberts en De Rooy schreven er een tijd geleden al een mooie column over. Een voordracht van Rembrandt Zuijderhoudt over dit onderwerp vond ik heel illustratief.

Andrea Ruissen - 21:05 @ algemeen, tuchtrecht, media | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments