UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


27.11.2016

Ernstig ziek?

In de avonddienst belde een collega -een kinderarts- mij op. Er was op zijn afdeling een meisje van een jaar of 14 opgenomen die een zelfmoordpoging had gedaan door een stuk of 30 onbekende pillen in te nemen. Ze was inmiddels somatisch vrij gegeven, zoals dat dan heet: er was geen somatische opname-indicatie (meer), maar waarschijnlijk wel een psychiatrische. Daarom was er overdag gevraagd om een plekje binnen onze psychiatrische kinderafdeling, die een bovenregionale functie heeft. Er wordt alleen opgenomen als er sprake is van een fors psychiatrisch beeld dat enkel klinisch behandeld kan worden - en daar leek hier wel sprake van. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 12:36 @ algemeen

Praktische wijsheid

In Medisch Contact recent een bijdrage over ‘praktische wijsheid’, een term die een waardevolle aanvulling kan zijn in het vocabulaire om te beschrijven wat een goede (huis)arts is of wat goede (huisartsen)zorg is. Inderdaad een prachtige term die de gelaagdheid van vaardigheden van medici aangeeft. Het gaat niet alleen om de Aristoteliaanse sophia (wijsheid als in kennis), maar ook om phronesis (wijsheid als in vaardigheid). Het gaat om de kunst om te ontdekken wat in een specifieke situatie, gegeven die bepaalde context het beste is om te doen. Wij (mijn (co-)promotoren en ik) gebruikten de term om in een artikel voor het Journal of Medical Ethics (BMJ) te bespreken wat psychiaters nodig hebben om op een goede wijze om te gaan met (vermoedens van) wilsonbekwaamheid bij mensen met een dwangstoornis. Prachtig vocabulaire dus, maar nieuw, nee, dat is het niet.

Andrea Ruissen - 12:22 @ publicaties, media