Amedea

de Haagse Agora

In 2023 startte ik met Vincent Bol een nieuw initiatief: de Haagse Agora. De Haagse Agora wil een vrijplaats bieden aan allen die beroepsmatig willen spreken en denken, oftewel mijmeren, vanuit de psychoanalytische mensvisie. Daarbij veronderstellen we zoiets als een onbewuste en gaan we uit van een radicaal niet-weten. Met de socratische attitude als uitgangspunt gaan we een multidisciplinaire dialoog aan over psychoanalyse, filosofie en cultuur en mijmeren we graag samen met Anderen over kunst, film, muziek, geschiedenis, literatuur, taalwetenschap, sociologie, antropologie, psychologie en alles daar tussen in en daar om heen.