Amedea

Medisch specialistische consultatie in de eerste lijn

Doelgroep - Huisartspraktijken.

Relevantie - Netwerkgeneeskunde is de norm geworden, dat is inclusief interdisciplinaire samenwerking tussen de huisarts en (consulterend) medisch specialist. Het doel is de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt aan te bieden met diens hulpvraag als uitgangspunt. Ik bied de juiste (psychiatrische) zorg, op het juiste moment, op de juiste plek tegen passende kosten. 

Werkwijze - Ik werk doorgaans een dagdeel per maand in uw huisartsenpraktijk en zie daar 3 tot 5 patiënten. Ik boek een uur per patiënt (ongeveer 45 minuten consult, 15 minuten verslaglegging). U plant als huisarts de patiënten voor mij in en schrijft vooraf een korte brief met de consultvraag, situatie, medicatie en voorgeschiedenis met relevante correspondentie.

Resultaat - Ik bied diagnostiek en behandeladvies bij (aanwijzingen voor) psychische klachten bij volwassenen. Dat kan gaan om advies bij (afbouw van) psychofarmaca, een verwijsadvies richting de tweede lijn of het aanreiken van een behandelplan voor de eerste lijn. Mijn rol is die van consulent. Dat betekent dat ik zelf niet behandel en ook geen medicatie voorschrijf. Aan het eind van het consult schrijf ik een brief voor u als huisarts. Dat is meteen ook mijn verslaglegging. In de brief vermeld ik mijn conclusies en het advies. Ik vraag de patiënt een nieuwe afspraak in te plannen met de huisarts, zodat patiënt en huisarts samen het beleid verder bepalen. 

Indicaties - De psychische klachten kunnen bijvoorbeeld slaapproblemen, somberheid of angst, middelengebruik en/of SOLK betreffen maar ook zorgmijding, complexere leefstijlvragen, wilsbekwaamheidskwesties, burn-out of levensfaseproblematiek. Ik maak onderscheid tussen wat als psychiatrische stoornis ‘in engere zin’ gezien kan worden en wellicht daarom ook tweedelijns zorg behoeft en psychische problematiek waarbij behandeling in eerste lijn, al dan niet met extra advies, vaak heel goed mogelijk is. Ik stem daarvoor graag af met de POH-GGZ en andere professionals. 

Kosten - Financiering is mogelijk binnen de POH-GGZ module. Dit betreft een vast budget per kwartaal, met verantwoording achteraf van het daadwerkelijk aantal consulten. De beschikbare gelden voor een normpraktijk zijn ongeveer 2.200 euro per jaar. Ik factureer (à 145 €/uur) direct aan u als huisarts, en u declareert bij de zorgverzekeraar. Rekenvoorbeeld: in een groepspraktijk met de grootte van 4 normpraktijken zijn er dan zo’n 60 consulten per jaar mogelijk.

Verder lezen - Meer informatie vindt u in bijvoorbeeld in de Accredidact nascholing over psychiatrische consultaties in de huisartsenpraktijk en in de FMS visie op netwerkgeneeskunde.