Dr. Andrea Ruissen (1981) is psychiater, coach en filosofe. Ze studeerde geneeskunde in Maastricht en wijsbegeerte in Amsterdam en promoveerde aan de VU op een medisch ethisch proefschrift.

Ze werkte in de sociale psychiatrie in Zeeland, in de gevangenis en de rechtbank (forensische psychiatrie) in Zuid-Holland,

als ziekenhuispsychiater (o.a. palliatieve zorg en oncologie) in Leidschendam

en in een psychotherapeutische setting in Den Haag.

Onder de vlag van Amedea combineert ze pati├źntenzorg met andere activiteiten: ifms, moreel beraad, voordrachten, workshops, supervisie, coaching, leertherapie en consultatie. Naast haar werk voor Amedea is ze redacteur bij het NTvG.

Andrea Ruissen (1981) M.D., PhD, is a psychiatrist, coach and philosopher.

She studied medicine in Maastricht and philosophy at VU University in Amsterdam. She did a PhD in medical humanities on decisional capacity.

After that, she worked in community psychiatry in Zeeland, in a prison and in court (forensic psychiatry) in Zuid-Holland,

as a hospital psychiatrist (including palliative care and oncology) in Leidschendam and in a psychotherapeutic setting in The Hague.

In Amedea she combines patient care with other activities, such as moral case deliberation, supervision and coaching. 

Next to her work for Amedea, she has a job as an editor at the Dutch Journal of Medicine.