IFMS


Medisch specialisten evalueren ten minste eens in de vijf jaar hun individueel functioneren in een het kader van het individueel funcioneren medisch specialisten. Ik faciliteer uw IFMS-traject en zorg samen met u dat u aan deze herregistratie-eis voldoet.

Bekijk voor meer informatie en de kosten de folder.  

Praktijk


Ik voer een kleine praktijk met voornamelijke psychotherapeutische behandelingen in Den Haag. Begin 2024 komt er ruimte voor nieuwe aanmeldingen. De praktijkfolder met meer informatie over kaders en randvoorwaarden vindt u hieronder. 


Leertherapie


Voor aios psychiatrie bied ik leertherapie aan. In grote lijnen komen de kaders van leertherapie overeen met de kaders van een 'gewone' psychotherapie. Voor psychiaters in spé is het essentieël om kennis te maken met psychotherapie, in het bijzonder met het psychoanalytische gedachtegoed. Dat kan via kennisonderwijs en vaardighedenonderwijs, maar juist de leertherapie is daar ook zeer belangrijk bij. Begrippen als overdracht en tegenoverdracht, weerstand, verlangen, het onbewuste, gaan pas leven als ze aan den lijve kunnen worden ervaren.

Ben jij als aios geïnteresseerd in een leertherapie op psychoanalytische grondslag, neem dan contact op.  Leertherapie voor aios wordt veelal vergoed door de opleiding; bespreek dit met je opleider.

Ik zal nooit enige inhoudelijke terugkoppeling doen over de leertherapie aan opleiders, supervisoren of mentoren. Het beroepsgeheim is van toepassing zoals in elke andere therapie.

Coaching


Zo nu en dan neem ik een coachée aan, veelal zorgprofessionals of musici, dansers en/of kunstenaars. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website van Uit de Kunst | Collectief.

Spreekbeurten


Graag treed ik op als spreker tijdens uw congres, symposium of nascholingsmiddag. Ik kan een inhoudelijk deel verzorgen over psychiatrie en/of ethiek danwel filosofie, maar verzorg ook graag workshops, vaardighedenonderwijs of een intermezzo over film, muziek of literatuur.

Ook ben ik beschikbaar als dagvoorzitter.

Neem contact op voor meer informatie.

Spreekbeurten verzorg ik live (in de regio Den Haag) of online.


Dr. Andrea Ruissen (1981) is psychiater, coach en filosofe. Ze studeerde geneeskunde in Maastricht en wijsbegeerte in Amsterdam en promoveerde aan de VU op een medisch ethisch proefschrift. Ze werkte in de sociale psychiatrie in Zeeland, in de gevangenis (forensische psychiatrie) in Zuid-Holland, als ziekenhuispsychiater (o.a. palliatieve zorg en oncologie) in Leidschendam en in een psychotherapeutische setting in Den Haag.

Ze werkt nog steeds in de regio Den Haag en combineert aldaar patiëntenzorg met andere activiteiten onder de vlag van Amedea: ifms, moreel beraad, voordrachten, workshops, supervisie, coaching, leertherapie en consultatie.