IFMS


Medisch specialisten evalueren ten minste eens in de vijf jaar hun individueel functioneren in een het kader van het individueel functioneren medisch specialisten. Ik faciliteer uw IFMS-traject en zorg samen met u dat u aan deze herregistratie-eis voldoet.  Ik heb doorlopend ruimte voor IFMS-trajecten.

Coaching


Zo nu en dan neem ik een coachée aan, veelal zorgprofessionals of musici, dansers en/of kunstenaars. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website van Uit de Kunst | Collectief.

It takes two minds to think one’s disturbing thoughts - Wilfred Bion, psychiater, 1897-1979

Praktijk


Ik voer een kleine praktijk met voornamelijke psychotherapeutische behandelingen in Den Haag.

Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.


Leertherapie


Ik heb nog enkele plekken beschikbaar voor leertherapie voor aios psychiatrie. Ben jij geïnteresseerd in een leertherapie op psychoanalytische grondslag, neem dan contact op. 

En verder...


ben ik beschikbaar als: 

~ supervisor voor aios (eindreferaten en psychotherapie)

~ intervisie-begeleider

~ gespreksleider moreel beraad

~ spreker tijdens uw congres, symposium of nascholingsmiddag

dagvoorzitter

~ workshopleider

~ consulent voor verwijzers.

Neem contact op voor meer informatie.

Dr. Andrea Ruissen (1981) is psychiater, coach en filosofe. Ze studeerde geneeskunde in Maastricht en wijsbegeerte in Amsterdam en promoveerde aan de VU op een medisch ethisch proefschrift.

Ze werkte in de sociale psychiatrie in Zeeland, in de gevangenis (forensische psychiatrie) in Zuid-Holland, als ziekenhuispsychiater (o.a. palliatieve zorg en oncologie) in Leidschendam en in een psychotherapeutische setting in Den Haag.

In de regio Den Haag combineert ze onder de vlag van Amedea patiëntenzorg met andere activiteiten : ifms, moreel beraad, voordrachten, workshops, supervisie, coaching, leertherapie en consultatie. Naast haar werk voor Amedea is ze redacteur bij het NTvG.