IFMS


Medisch specialisten evalueren ten minste eens in de vijf jaar hun individueel functioneren in een het kader van het individueel functioneren medisch specialisten. Ik faciliteer uw IFMS-traject en zorg samen met u dat u aan deze herregistratie-eis voldoet.  Ik heb doorlopend ruimte voor IFMS-trajecten.

Leertherapie


Ik heb nog enkele plekken beschikbaar voor leertherapie voor aios psychiatrie. Ben jij geïnteresseerd in een leertherapie op psychoanalytische grondslag, neem dan contact op. 

Trainingsacteur


In 2024 hoop ik de opleiding tot trainingsacteur af te ronden. Ik speel de passende rol in één-op-één- of in groepsoefeningen en geef gedegen en leerzame feedback achteraf. Zo draag ik bij aan een interessante leerervaring.

Coaching


Zo nu en dan neem ik een coachée aan, veelal zorgprofessionals (aios) of musici, dansers en/of kunstenaars. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website van Uit de Kunst | Collectief.

En verder...


ben ik beschikbaar als: 

~ supervisor voor aios (eindreferaten en psychotherapie)

~ intervisie-begeleider

~ gespreksleider moreel beraad

dagvoorzitter

~ workshopleider

~ consulent voor verwijzers.

Neem contact op voor meer informatie.

Ik werkte eerder samen met o.a.: