Het leven is kort, de kunst is lang, de gelegenheid vluchtig, het onderzoek bedrieglijk, het oordeel moeilijk – Hippocrates

Praktisch filosoof


U bent op zoek naar het 'goede gesprek'. Maar wat is eigenlijk een goed gesprek?

En hoe 'doe' je dat, een goed gesprek?

Kan de dialoog een mens helpen? 

Hoe is men een goede ouder?

Hoe ga ik het volhouden tot mijn pensioen?

Mag ik liegen onder bepaalde omstandigheden?


Als praktisch filosoof voer ik gesprekken die meer vragen oproepen dan antwoorden geven, die het eigen denken uitdagen en die nieuwe inzichten buiten de vertrouwde gedachtegangen laten ontstaan.

Benieuwd? Mail voor een telefonische kennismaking. Een eerste gesprek is kostenloos.

Het feit dat een mening algemeen aanvaard wordt houdt geen enkel bewijs in dat die niet volkomen absurd is – Bertrand Russell